2231829-VGR-Groep-Content-december-2023---Nieuws

Onderhoud aan drainagebuizen

05 december 2023

Om sportvelden door het jaar heen goed te laten draineren, zijn onder sommige velden drainagebuizen aangelegd. Bepaalde ondergronden laten van nature namelijk langzaam water door.

Deze drains liggen om de vier meter, op ongeveer zestig centimeter diepte. De drainsleuven zijn afgevuld met drainzand, waaronder een drainageslang ligt. Deze slangen zorgen voor de afvoer van hemelwater. Zo blijven de velden bij veel regen bespeelbaar.

Doorspuiten & schoonmaken

Na een aantal jaar hopen fijne delen zich op in de buizen en lopen die minder goed door. Eens in de zoveel jaar dienen de drainagebuizen te worden doorgespoten en schoongemaakt. De beste tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, is in het najaar. In die periode zijn de velden nat en de capillaire werking in de drains functioneert dan optimaal.

Zijn uw drains verstopt en is al lang geen onderhoud meer gepleegd? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2024 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten