Privacy

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

VGR Groep is een innovatieve dienstverlener op het gebied van het aanleggen en onderhouden van groen voor buitensportaccommodaties en natuurgebieden. VGR Groep bestaat uit de drie divisies VGR Dienstverlening, VGR Equipment en VGR Composteerinrichting.

Verwerking persoonsgegevens

VGR Groep hecht grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. Persoonsgegevens die wij verwerken worden in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt verwerkt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

VGR Groep verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

- ons een e-mail stuurt

- een contactformulier invult

- zich aanmeld voor de digitale nieuwsbrief

- gebruik maakt van onze dienstverlening

- producten bij ons afneemt

Doeleinden

VGR Groep verzamelt, gebruikt en bewaart uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

- Naam en e-mailadres voor het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.

- Naam en adres voor het kunnen uitbrengen van offertes.

- Naam, adres en betalingsgegevens voor het leveren van producten of het uitvoeren van dienstverleningsopdrachten en het beheren van de daaruit ontstane relaties.

- Naam en e-mailadres kan worden gebruikt om een digitale nieuwsbrief en/of e-mail te verzenden. Te allen tijde kan hiervoor worden afgemeld in de mailing zelf.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

VGR Groep bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring.

Inzage en wijzigen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om VGR Groep te vragen welke persoonsgegevens over u beschikbaar zijn. U kunt VGR Groep verzoeken deze gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

U kunt dit doen door:

- een brief te sturen naar: VGR Groep

Provincialeweg Zuid 51

4286 LJ ALMKERK

- een e-mail te sturen naar: info@vgr.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens

VGR Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en heeft technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Denk aan het toepassen van een SSL-certificaat aan onze website om een beveiligde verbinding te bewerkstelligen voor het verwerken van gegevens.

VGR Groep zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
VGR Groep maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelt VGR Groep bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Aanpassen privacyverklaring

Om up to date te blijven kan deze privacyverklaring aangepast worden. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met VGR Groep via info@vgr.nl of telefonisch via 0183 – 40 13 06.

Mei 2018

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2024 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten