VGR Groep Arwin Verschoor

‘Gezondheid is de basis voor bodem en mensen’

22 september 2023

VGR Verschoor uit Almkerk streeft naar het beheersen van de bodem. Vanuit een ketenorganisatie die is opgebouwd uit diensten, machines en producten, proberen we sturing te geven aan de bodem van de groene buitenruimte. En dat vanuit de overtuiging dat het altijd gezonder en natuurvriendelijker kan.

Arwin Verschoor: “We streven voortdurend naar verbetering van dat proces. Onze positie als ketenorganisatie is uniek, daar proberen we optimaal gebruik van te maken!”

Grondlegger

Als grondlegger van VGR Verschoor is Arwin verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse gang van zaken. Hij is verweven met het DNA van zijn bedrijf. “Ik ben opgegroeid op een landbouwloonbedrijf. Er was ook een akkerbouwbedrijf in mijn familie, waarvan een deel is omgebouwd tot de golfbaan van Almkerk.”

Toekomstgericht

Daarvoor moesten vijvers worden gegraven en greens worden aangelegd. “Zand afgraven en de bodem op orde brengen. Goed aanleggen, betekent toekomstgericht te werk gaan en we hebben altijd gezocht naar verbeteringen. De bodem op orde brengen.” Vanuit die achtergrond, waar de bodem al in zijn kinderjaren een belangrijke rol speelde, startte Arwin op zijn 21ste met zijn eigen bedrijf.

Uniek en onderscheidend

“Mijn doel was uniek en onderscheidend zijn. De bodem en het ecosysteem zijn de basis. Dat blijft altijd zo en daarom is het belangrijk! Mijn visie hoe we met de bodem moeten omgaan, is gebaseerd op nuchtere logica. In elk vakgebied van ons bedrijf hebben we daarom specialisten in dienst.” De basis van Arwin was de dienstverlening. “Vervolgens ben ik steeds meer gaan knutselen aan machines voor bodemverbetering. Ook ben ik machines gaan importeren. Samen leidde dat tot een handelsorganisatie en een machinefabriek.”

Groei is gevolg

De derde pijler van VGR Verschoor wás al in de familie. “Ik heb die composteerinrichting overgenomen: dat paste naadloos in de visie groenstromen te verwerken in onze eigen organisatie.” Door deze unieke combinatie van drie onderdelen is VGR Verschoor steeds verder gegroeid en is een tweede locatie geopend. “Groei is geen doel, maar een gevolg”, zegt Arwin. “Wanneer je voortdurend blijft verbeteren en innoveren groei je automatisch en organisch.”

Volgende stap zetten

Arwin: “We zijn de consolidatiefase voorbij. Nu is het tijd voor expansie, wat ook weer uitdagingen biedt. We blijven ontwikkelen en dat vind ik het leukste. In de huidige structuur kan ik blijven doen wat ik leuk vind en waar het bedrijf bij gebaat is. Ik vind het sowieso mooi om mensen op de juiste plek te krijgen. Wanneer iedereen optimaal functioneert, kun je ook de volgende stap zetten.”

Lokale, nationale én internationale groei

Voor Arwin vallen steeds meer zaken op zijn plaats. “Wanneer je een doel voor ogen hebt, moet je vasthouden waarin je gelooft. Technieken, producten en mensen op elkaar afstemmen. En dat het werkt, bewijzen de laatste projecten. We groeien, lokaal, nationaal én internationaal. Door het inrichten van een managementteam kan ik dicht bij mezelf blijven. We professionaliseren de organisatie, zodat we onze klanten zo goed mogelijk blijven bedienen!”

Schaatsploeg

Een gezonde bodem is belangrijk, maar de gezondheid van mensen gaat Arwin net zo goed aan het hart. “VGR Verschoor is al jarenlang sponsor van een marathon-schaatsploeg. Zelf schaats en fiets ik graag en ik heb onlangs ook trainersdiploma’s gehaald. Met het oprichten van een stichting, wil ik die betrokkenheid naar een hoger plan tillen. Mensen motiveren ook te gaan sporten. Niet per sé als topsporter, maar mogelijkheden bieden om fit te worden en te blijven. Want gezondheid is de basis!”

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2024 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten