VGR - grasmat beluchten

De grasmat beluchten

24 oktober 2023

Het najaar is aangebroken. Dít is de tijd van het jaar om te zorgen dat sportvelden en golfbanen belucht worden. Na intensief gebruik in de afgelopen periode, is de bodem verdicht. Dat komt door alle golfers, voetballers en maaimachines die dagelijks het gras betreden.

Wij beluchten jaarlijkse tientallen hectares, zodat het drainerend vermogen van deze ondergronden weer op peil komt.

Prikken

Dat doen we op golfbanen, voetbalvelden, campings en kaatsbanen. Door de bodem te prikken met pennen, die onder een bepaalde hoek de grond in gaan, wordt de verdichting in de bodem losgemaakt. Dit geeft ruimte voor dauw en regenwater om gemakkelijker in de bodem te trekken in plaats van bovenin te blijven hangen.

Het jaar door

Mede door gebrek aan zonlicht en verdamping is dit erg belangrijk. De natte toplaag kan op den duur zorgen voor een instabiele grasmat en schimmelziektes. Dit heeft weer nadelige gevolgen voor het golf- of voetbalspel. Spelers willen het liefst heel het jaar door blijven sporten. Omdat wij goed naar de bodem blijven kijken en de juiste bewerkingen uitvoeren, is voortdurende bespeling zeker mogelijk.

Wilt u meer weten over onze beluchtingsmethodes? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2024 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten